La Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat aprovada pel Comitè de Peticions del Parlament Europeu

Dimecres, 15 de juny de 2022   |   Autor/a foto: @Barcelona Comerç
La Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat aprovada pel Comitè de Peticions del Parlament Europeu
Dimecres, 15 de juny de 2022

Aquest matí, dijous, 16 de juny, la delegació de Barcelona Comerç i Vitrines d’Europe, encapçalada pel nostre president, Salva Vendrell,  i els vicepresidents Sergio Moral, Josep Escofet, Pròsper Puig i Lluis Llanas (com a secretari general de Vitrines d’Europe) ha presentat davant el Comité de Peticions del Parlament Europeu, la petició de creació de la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat (CECP), recolzada per les principals entitats de comerç europees (Independent Retail Europe – IRE- i EuroCommerce i RetailCAT, entre d’altres) i amb el suport del Govern d’Espanya, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona.  La delegació ha estat acompanyada en tot moment de Francis Palombi,  president de la Confédération des Commerçants de France, membre fundador de Vitrines d’Europe.

La proposta presentada, que ha gaudit d’una excel·lent acollida, ha estat aprovada per  unanimitat pels grups parlamentaris  europeus, obtenint-ne de part de la  Comissió Europea, un informe positiu.

La petició  es resumeix en la  creació de la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat per tal de promocionar i impulsar el comerç local europeu, motor revitalitzador i signe identitari de l’estil de vida dels nostres barris i ciutats.

El projecte vol posar en valor el comerç de proximitat de totes les ciutats i pobles europeus, concienciant i fent visible  la seva importància en els àmbits econòmics i socials (creació i ancoratge de riquesa, fiscalitat, creació de llocs de feina, fer xarxa i comunitat, etc)  arreu d’Europa. En definitiva, es presenta com a causa comuna europea per preservar el model de comerç i la manera de viure que ens doten  de la nostra identitat. Així, i en paraules del nostre president, Salva Vendrell:

“Avui, les grans plataformes de comerç electrònic comporten una dificultat afegida per al model que pretenem impulsar. Als Estats Units, en les megalòpolis xineses, veiem els seus efectes amb ciutats amb desigualtats, més deshumanitzades, amb barris amb poca vida, amb espais públics inexistents, excés de contaminació … Per contra, el comerç de proximitat contribueix a preservar la identitat europea, la nostra manera de viure, de comprar i de consumir. Millora la resiliència en reforçar les cadenes de valor curtes, promou la participació dels ciutadans dins de la seva comunitat i allunya la desertització comercial que acabaria amb la identitat de moltes ciutats d’Europa

La iniciativa, la primera d’aquest tipus impulsada per la societat civil,  afegeix la proposta de la celebració d’unes jornades sobre comerç,  organitzades, anualment,  en una ciutat europea diferent, a l’estil de la Capitalitat Europea de la Cultura, per exemple, postulant-se Barcelona com la primera organitzadora, al 2023: Jornades de debat, sempre enllaçades amb el comerç de proximitat (amb temes com els reptes urbans, la mobilitat sostenible, la distribució urbana de mercaderies -DUM- o els drets del consumidors), intercanvis de bones pràctiques i coneixement de casos d’èxit, exposicions, tallers, etc formarien part de l’agenda de la Capitalitat Europea del Comerç de Proximitat, Barcelona 2023.

La proposta queda supeditada, en aquests moments,  a l’aprovació definitiva per part del Plenari del Parlament Europeu.

#FemComerçFemCiutatFemEuropa