El que la pandèmia no es va endur, s’ho emportarà la factura de la llum

Barcelona Comerç davant l’inassumible augment del preu de l’energia i altres subministraments
Dimecres, 19 d'octubre de 2022   |   Autor/a foto:
El que la pandèmia no es va endur, s’ho emportarà la factura de la llum
Dimecres, 19 d'octubre de 2022

MANIFEST

El comerç de proximitat de Barcelona és una activitat econòmica fonamental per mantenir el pols de prosperitat, cohesió i vitalitat als 73 barris de la ciutat. Barcelona Comerç representa a una àrea d’influència de 25.000 comerços

La situació que estem vivint torna a amenaçar la supervivència de moltes microempreses del sector, després de travessar una dura pandèmia, que va afectar de manera greu al comerç de proximitat, i de la que començàvem a sortir encara quan estem pagant alguns dels ICO’s habilitats.

Afrontem una elevada inflació i un augment dels costos de l’energia que en molts casos arriba al 250% en l’electricitat i, en una mitjana del 130% en el gas, que amenaça la continuïtat de molts petits negocis de treball autònom, microempreses i petites i mitjanes empreses del comerç barceloní, i de molts llocs de treball a la ciutat. Unes xifres que no podem assumir si a més afegim l’actual 21% de l’IVA a la factura del consum elèctric.

Veiem com s’han arbitrat mesures per altres agents de la societat, i entenem que també són necessàries per al comerç, com a pal de paller econòmic, amb més del 13% del PIB de la ciutat. Som un sector preparat per generar ocupació i arrelar la riquesa, però aquesta capacitat, en l’actual situació, s’està ja ressentit i pot abocar-nos al tancament en les properes setmanes i mesos d’hivern, de molts establiments.

És per això, que des de la voluntat serena de construir i trobar solucions conjuntes, i coordinats amb d’altres associacions i gremis amb qui representem l’economia productiva i real del nostre país, comarques i ciutats, considerem des de Barcelona Comerç que és el moment d’unir-nos.

I és el moment d’apel·lar a les diferents administracions públiques i nivells de govern, des del nivell local fins a la Unió Europea, a prendre mesures que permetin la supervivència dels nostres negocis i produeixin una disminució de l’impacte del preu de l’energia i una reducció de diferents costos per al treball autònom, les microempreses i les petites i mitjanes empreses, com ara:

    1. La rebaixa del tipus impositiu de l’IVA que s’aplica a la factura de l’electricitat, del 21% al 4%, com ja s’ha produït en el cas de la factura del gas.
    2. La bonificació del 50% de les quotes de la Seguretat Social, fins a la fi de la primavera, 31 de maig de 2023.
    3. La bonificació del 100% de les quotes del treball autònom fins a la fi de la primavera, 31 de maig de 2023.
    4. L’atorgament d’ajudes directes a totes les empreses que així ho sol·licitin per mitjà de la  compensació del 100 % del diferencial del cost en les factures de la llum en relació a les de l’any anterior, des de l’1 de gener de 2022 i fins al 31 de maig de 2023.

Barcelona,  19 d’octubre, 2022