Proximitat, innovació, emprenedoria, sostenibilitat, talent i responsabilitat social comercial són els valors que destaquem d’entre totes les candidatures als nostres premis.

Des dels inicis del nostre viatge, al 2004, Barcelona Comerç ha volgut reconèixer la feina de persones, institucions, establiments i entitats el suport al comerç de la ciutat.  És per això que Barcelona Comerç convoca, anualment els seus premis, els Premis Barcelona Comerç.

Aquests guardons són la manera d’agrair a persones, associacions, empreses, administracions i a tothom que, d’una manera o una altra, pensa, treballa i viu per fer del comerç la millor manera de tornar a la ciutat de Barcelona el que la ciutat ens aporta: possibilitat de guanyar-nos la vida amb el que, des de fa cents d’anys, millor sabem fer, comerciar.

Catorze edicions ja, i enguany, al 2019, la quinzena,  d’una nit de retrobades, agraïments, vista enrere de l’any que hem viscut i molta alegria, emoció i diversió. Tots ben guapos i engalanats, cap a finals de novembre, la nit del comerç de proximitat ens espera. És la nit del comerç de proximitat, és la nit dels comerços de proximitat.

Reconèixer i agrair el recorregut conjunt són els objectius dels Premis Barcelona Comerç, ja en la seva 15a edició. Proximitat, innovació, emprenedoria, sostenibilitat,  talent i responsabilitat social comercial són els valors que destaquem  d’entre totes les candidatures als nostres premis.

Els guanyadors de l'edició 2019

x

Abans morta que senzilla

Talent Jove

El Premi Barcelona Comerç 2019 al Talent Jove que, segons les bases establertes, reconeix a comerciants associats als Eixos Comercials membres de Barcelona Comerç que tenen menys de 40 anys, que han apostat pel comerç de proximitat com a projecte de vida, formant part del món associatiu del seu barri i que la seva experiència és font d’inspiració, és atorgat a Abans morta que senzilla pel seu esperit emprenedor, per la seva visió integradora de la sostenibilitat dins del seu model de negoci i per la seva recerca constant de nous talents que enriqueixin la seva proposta de valor.
x

Panes Creativos

Comerç més innovador

El Premi Barcelona Comerç 2019 al Comerç més innovador que, segons les bases establertes, aposta, de manera valenta i decidida, per la transformació, l’evolució i la innovació; que fa ús de les noves tecnologies per incloure en el seu model de negoci una nova experiència d’usuari i la seva experiència sigui font d’inspiració per moltes més iniciatives d’emprenedoria és atorgat a Panes Creativos per la seva creativitat i innovació, pel treball amb productes de proximitat, per la seva adaptació perfecta a les noves tecnologia i,com a requisit indispensable per a optar a aquest guardó, per la seva capacitat de fusionar un model de comerç tradicional amb l’esperit, tendències i essència del nou comerç del segle XXI.
x

Fira Barcelona

Compromís amb el Comerç

El Premi Barcelona Comerç 2019 al Compropmís amb el Comerç que, segons les bases establertes, s’ha distingit especialment en la defensa, difusió i suport del comerç de proximitat de la ciutat de Barcelona, és atorgat, per segona vegada a la història, a Fira Barcelona per la seva constant en la promoció i divulgació internacional del comerç de proximitat i de la ciutat de Barcelona, explicant arreu els valors que ens atorga la nostra singularitat; per ser peça essencial del desenvolupament econòmic de Barcelona, per ser exemple d’innovació, de descobriment de talents i d’impuls a noves oportunitats de negoci, i per la seva contribució decisiva al coneixement i reputació del comerç de proximitat de la ciutat.
x

Vicenç Gasca

Premi Joan Mateu

En la seva 15a edició, i per primera vegada en la història dels Premis Barcelona Comerç, s’atorga el PREMI JOAN MATEU, en honor al cofundador de Barcelona Comerç, president de l’Eix de Sant Andreu, ideòleg i arquitecte del concepte del comerç de proximitat, tal com el coneixem avui.
Incansable i immune al desànim, en Joan Mateu, que ens va deixar al 2012, va dedicar tota la seva vida a treballar pel comerç de proximitat de la ciutat. Cap guardó millor per dur el seu nom que el que avui atorguem per primera vegada, a aquella persona que des del sí mateix de la fundació, o a aquella entitat, institució o empresa que, de manera molt propera a nosaltres, ha treballat per defensar, impulsar i enfortir els nostres comerços, de manera tenaç, tossuda , persistent i resolutiva.
Així doncs s'otorga el Premi Joan Mateu a Vicenç Gasca per ser un impulsor constants d’iniciatives de dinamització dels nostres comerços i de la ciutat; per la seva perseverança i tenacitat; per ser un dels més grans defensor del comerç de proximitat allà on va, i per seguir els passos del nostre estimat Joan Mateu i haver-se convertir en un referent per a tots els comerciants de la ciutat.

Premis Barcelona Comerç 2019 en imatges

Mecànica Premis Barcelona ComerçParticipants i requisits:

Poden presentar la candidatura al Premi al Talent Jove i al Premi al Comerç més Innovador tots aquells comerços que estiguin associats a un dels 23 Eixos Comercials que conformen Barcelona Comerç. Els candidats han de defensar la seva contribució a la millora del teixit comercial de la ciutat. Els candidats a aquests 2 guardons han estat proposats pels Eixos Comercials, membres de Barcelona Comerç, via correu electrònic, entre els dies 27 de juliol i 06 de setembre de 2018. Exhaurit el termini de presentació de les candidatures, els 23 Eixos Comercials, van rebre el formulari de votació pels Premis al Talent Jove i al Comerç Innovador. El dia 26 de setembre es tanquen votacions i descobrim els guanyadors d’aquestes dues categories. El guanyador del Premi Compromís amb el Comerç és escollit entre les candidatures proposades pels nostres 23 Eixos i és, durant la celebració de la Reunió del Patronat de Barcelona Comerç, el dia 22 de setembre, es debaten les candidatures presentades. Després es procedeix a la votació dels nostres 23 patrons. Enguany el Premi al Compromís amb el Comerç el decidirà Barcelona Comerç d’entre totes les persones, entitats i establiments que hagin col·laborat en el desenvolupament del comerç i en la defensa del comerç de proximitat de la ciutat durant el 2018.

Com a novetat d’aquests premis, s’atorgarà un quart guardó: Premi al Compromís amb el Comerç Europeu, coincidint amb la celebració de les Jornades Europees de Comerç i Turisme, organitzades per Barcelona Comerç, com a membre de Vitrines d’Europe

Candidatures i termini de presentació:

Les candidatures als Premis Talent Jove i Comerç Més Innovador són presentades per l’Eix Comercial al que pertany el comerç participant. Les candidatures arriben a la seu de Barcelona Comerç acte de cada comerç participant per, si s’escau, haver de localitzar-lo o ampliar informació. Les dades de caràcter personal de les persones sol·licitants seran tractades d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El període presentació de candidatures va del 27 de juliol al 06 de setembre de 2018 (data límit) Els premis es lliuraran el dia 12 de novembre de 2018.

Podeu consultar les bases aquí >> http://bit.ly/2EkXaTV

El jurat

L’elecció dels guanyadors dels premis al Talent Jove i Comerç Més Innovador són escollits mitjançant els 23 vots de cadascun dels representants dels Eixos (els seus presidents), a través d’un formulari electrònic. Prèviament, la Junta Executiva de Barcelona Comerç realitza un primer filtratge de les candidatures per comprovar si aquestes s’adeqüen i s’adapten a la descripció de cada categoria. Si, a criteri del jurat, cap de les candidatures presentades en alguna de les modalitats reuneix els requisits suficients per ser guardonada la modalitat en qüestió pot ser declarada deserta.

El guanyador del Premi Compromís amb el Comerç, en surt de la votació de tots els membres del Patronat de la nostra entitat, durant la celebració de la reunió de Patronat de Barcelona Comerç. El Jurat està format per tots els presidents membres del Patronat de Barcelona Comerç (23, en aquesta edició) i l’acord del jurat s’adopta per majoria de vots. Si alguna de les persones membres del jurat no pot assistir a la reunió, pot emetre el seu vot per escrit i transmetre’l a la Secretaria del premi.

Notícies relacionades